BDDK Düzenlemeleri

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
(29 Eylül 2007 tarih / 26658 sayılı ve 14 Ocak 2011 tarih / 27815 sayılı Resmi Gazeteler’de yayımlanan Yönetmeliklerle yapılan değişiklikler işlenmiştir.)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14 Ocak 2011 tarih ve 27815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(17 Nisan 2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 02.04.2015-29314 ve 20.01.2016-29599 gün ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri işlenmiştir.)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
(19 Haziran  2018 tarih BDDK Resmi Sitesinde yayımlanmıştır)

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
(19 Haziran  2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan değişiklikler işlenmiş hali)

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.'NİN DERECELENDİRME NOTLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ HK KURUL KARARI 
(21 Şubat 2020 - 8875 tarihli BDDK Resmi sitesinde Yayımlanan Kurul Kararı)

ŞİRKETLERİN KREDİ DERECELENDİRME NOTU ALMASI HK. KURUL KARARI 
(21 Şubat 2020 - 8876 tarihli BDDK Resmi Sitesinde Yayımlanan Kurul Kararı)

ŞİRKETLERİN DERECELENDİRME ZORUNLULUĞU KRİTERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI 
(10.Eylül 2020 - 9133 tarihli BDDK Resmi Sitesinde Yayımlanan Kurul Kararı)