Amaç ve Misyonumuz

JCR Eurasia Rating olarak amacımız;

  • - Firmaların uluslararası ve yerel finans piyasalarından şeffaf koşullarda yararlanması için ihtiyaç duyulan güvenilir analiz ve derecelendirme hizmetleri yapmak,
  • - Global bakış açısının finans dünyasına kazandırılmasında etkin rol oynamak,
  • - Uluslararası derecelendirme metodolojisini uygulayarak, uluslar arası sermayenin ülkede sağlıklı bir büyümeye yardımcı olmasını sağlamak,
  • - Derecelendirme kavramının yaygınlaşmasına ön ayak olarak para-sermaye piyasaları ile muhasebe ve denetim standartlarındaki güvenirliliğin ve şeffaflığın artırılmasına ve piyasaların gelişmesine yardımcı olmak,
  • - Uluslararası deneyim ile yerel değerleri birlikte ele alarak, ülke koşullarına uygun güvenilir ve gerçekçi derecelendirme notları vererek ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak,
  • - Bağımsız, tarafsız, objektif, yeterlilik ve ahlaki kriterlere bağlı kalarak ekonomik birimlere, çıkar çatışmalarından uzak bir şekilde global perspektifle kalibrasyonu yüksek derecelendirme hizmetleri vermek,
  • - Asimetrik bilgileri azaltmak,
  • - Kamuya açık olmayan özel bilgileri korumak,
  • - Şirketimizi uluslararası alanda itibarı yüksek bir müessese haline getirmektir.

 

Misyonumuz

JCR Eurasia Rating olarak misyonumuz: Gelişen finansal piyasalarda farklılıklar yaratarak ekonomilere ve firmalara global dünyanın kapılarını açmak ve ekonomik değerlerin büyütülmesinde, paylaşımında şeffaflığı, güvenirliliği sağlamaktır.